Zvýrazňovač barvy kamene

AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU ZVÝRAZŇOVAČ BARVY KAMENE
(v originále Farbtonvertiefr)
Objednací číslo: pro balení 1000 ml - 5 l 10887-10888

Charakteristika:

Zvýrazňovač barvy kamene je jednosložková specialní impregnace na bázi rozpuštěných modifikovaných siloxanů. Produkt nasakuje do pórů kamene na základě kapilárních sil a reakcí s vlhkostí vzduchu popř. s přirozenou vlhkostí kamene vzniká polysiloxan. Kromě toho dochází k reakci se silikátovou složkou kamene. To přispívá k vysoké účinnosti a trvanlivosti tohoto produktu.

Produkt se vyznačuje těmito vlastnostmi:

- výrazně prohlubuje barvu a strukturu kamene, bez lesklého efektu,

- má velmi dobrou stálost a odolnost proti povětrnostním vlivům,

- plochy po ošetření mají sníženou nasákavost, při zachování průdyšnosti,

- nežloutne a je barevně neutrální,

- je pachově nevýrazný,

- vhodný pro vnitřní i venkovní použití,

- odpuzuje vodu a znečištění.

 

Oblast použití:

Je vhodný k ošetření pórovitých hrubě opracovaných, řezaných a broušených ploch, nasákavých přírodních a umělých kamenů, jako např. mramorů, břidlice, žul, rul, pískovců (pokud u nich nevadí změna barvy) nebo umělých kamenu střešních tašek apod. Trvanlivost u kamenů se silikátovým pojivem je vyšší, než u kamenů s pojivem vápencovým.

Návod na použití:

1. Plochy určené k ošetření musí být suché, čisté a nasákavé.

2. Optimální předpoklady pro aplikaci produktu jsou teplota v rozmezí 15°÷25° C a 4÷5 hod. ochrana před deštěm.

3. Produkt se nanáší neředěný štětcem, válečkem, nebo stříkáním, v slabé rovnoměrné vrstvě a nechá se nasáknout.

4. Přebytečný produkt, který za 10÷15 min po nanesení nevsákne, se musí odstranit setřením savou látkou.

5. U silně nasákavých materiálů se musí nanášení několikrát opakovat.

6. Pracovní nástroje je možné očistit nitroředidlem.

Zvláštní upozornění:

- produkt není vhodný pro plochy glazované, nebo s velmi nízkou nasákavostí. Pro velmi jemně broušené, nebo leštěné plochy přírodního kamene je možné produkt použít s podmínkou, že případně vzniklé závoje se musí přeleštit.

- stupeň prohloubení barvy závisí na jednotlivých druzích kamene; u tmavších typů je výraznější než u světlých typů. Doporučuje se provést vzorek,

- při uložení produktu pod 15° C může dojít k jeho mírnému zakalení. Toto nemění vlastnosti produktu. Ohřevem produktu na 25° C ve vodní lázni, je možné docílit opět čirost. Jiný způsob ohřevu není přípustný ! ,

- jsou-li v dosahu ošetřované plocha objekty citlivé na rozpouštědla (např. některé umělé hmoty, pryž, lakované plocha apod.), musí být před aplikací řádně ochráněny,

- do tříděného odpadu je možné odkládat pouze zcela prázdné obaly.

Technické informace:

vydatnost - cca 10÷20 m2/1 l

barva - čirá

hustota - 0,78 g/cm3

skladovatelnost - v dobře uzavřených originál obalech

cca 1 rok.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

AKEMI Chem.- techn.Spezial Fabrik GmbH Lechstr.28, D-8500 Nürnberg 61


LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370