Uzavírač povrchu

AKEMI
TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU UZAVÍRAČ POVRCHU- MATOVÝ nebo HEDVÁBNÝ LESK
(v originále Steinsiegel-matt a seidenglanz)
Objednací číslo: matový v balení 1 l, 5 l 10840 ; 10841,hedvábný lesk v balení 1 l, 5 l 10838, 10839

Charakteristika:
Uvedené produkty jsou na bázi akrylátových pryskyřic rozpuštěných v naftě. Tyto produkty jsou odolné proti povětrnostním vlivům, nežloutnou, a proto jsou velmi vhodné pro exteriéry. Uzavíračem povrchu ošetřené plochy získají výraznější barevný odstín. Povrch kamene při aplikaci matového odpovídá názvu. Hedvábný lesk vytváří zejména při pohledu po světle třpytivý efekt.

Oblast použití:
Uzavírač povrchu (v obou provedeních) slouží k uzavření povrchu pórovitého a nasákavého přírodního a umělého kamene, jako např. mramoru, břidlice, pískovce, granitu, kvarcitu, teraca nebo dekorativního betonu v interiérech a exteriérech. Nehodí se pro leštěné a glazované povrchy. Není vhodný ani pro pochozí plochy velmi jemně broušené.

Aplikace:
Plochy určené k ošetření musí být čisté, suché a zbavené nátěrů, vosků apod. Produkt je možno použít bez další úpravy. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. U silně nasákavých hornin je nutné opakované nanášení. Nanesený produkt zasychá v závislosti na teplotě cca 10 - 60 minut. Použité nářadí je možné čistit nitroředidlem. Pro běžné čištění ošetřených ploch je vhodný AKEMI Steinreiniger (čistič kamene) nebo AKEMI Steinseife (ošetřovací čistič).

! UZAVÍRAČ POVRCHU BY MĚL PŘEDEVŠÍM NASÁKNOUT. VYTVÁŘET SILNÉ LAKOVÉ VRSTVY SE NEDOPORUČUJE !

Upozornění
Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E M I Chem.- techn. Spezial Fabrik Lechstr.28, D-8500 Nürnberg 61

Vznětlivé. Škodlivost zdraví: při intenzivním vdechování výparů může škodit plícím. Při práci nekuřte a v uzavřených prostorách zajistěte účinné větrání. Používejte ochranné pomůcky a oděv. Při požití i malého množství vyvolejte zvracení a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte mimo dosah dětí na suchém, chladném a dobře větratelném místě. Do tříděného odpadu odkládejte pouze zcela vyprázdněné obaly.

 

 

LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370