Politura na kámen

AKEMI
TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
POLITURA NA KÁMEN (v originále Stein-Lotion)
Objednací čís.: pro balení 250 ml, 1 l, 5 l, 10844, 10842, 10843

Charakteristika:
AKEMI politura je ošetřovací prostředek na bázi reaktivních silikonových olejů a leštidel. Produkt reaguje se vzdušnou vlhkostí, čímž vzniká ochranný film proti účinkům zvětrávání, produkt nežloutne a zachovává průdyšnost. Hodí se proto velmi dobře pro použití v exteriérech. Politura nezpůsobuje žádné barevné změny na povrchu kamene, zabraňuje rychlému zašpinění, ošetřená plocha se snadno udržuje v čistotě. Díky obsaženým leštidlům mohou být drobné škrábance v lesku a špína zachycená na citlivých místech lehce odstraněny.

Použití:
AKEMI politura slouží k ošetřování nepórovitých, leštěných a uzavřených ploch z přírodního a umělého kamene, jako např. mramoru, granitu, kvarcitu a teraca, stejně jako kovu a umělých hmot v interiérech a exteriérech. Nehodí se pro ošetřování hrubých povrchů.

PRODUKT NEOCHRAŇUJE PROTI GRAFFITY.

Aplikace:
Plochy určené k ošetření musí být čisté a suché. Politura je použitelná bez další úpravy a nanáší se měkkým hadříkem nebo leštící vatou, jakmile zaschne, leští se čistým měkkým hadříkem, leštící vatou nebo silonovým leštícím kotoučem. Aby bylo dosaženo potřebné odolnosti, nesmí se plocha ošetřená tímto produktem, čistit dříve než za 2 - 3 dny.

Upozornění
Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E M I Chem.- techn.Spezial Fabrik GmbH Lechstr.28, Nürnberg


Snadno vznětlivé. Polituru je nutno uchovávat v dobře uzavřených originál obalech na chladném a dobře větratelném místě. Nesmí přijít do rukou dětem. Neskladujte v láhvích od nápojů.Vyhněte se přímého kontaktu politury s pokožkou a s očima. Do tříděného odpadu odkládejte jen zcela prázdné obaly.


LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370