Ošetřovač kamene č.10

AKEMI
TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU OŠETŘOVAČ KAMENE Č. 10
v originále STEINPFLEGEMITTEL)
Objednací číslo pro balení (250 ml, 1l, 5l) 10802, 10801, 10803

Charakteristika:

Výrobek je na bázi fluátu rozpuštěného v ředidle. Ošetřovač kamene s označením 10 je bezfosfátový.

Použití:

Výrobek je určen pro ošetření přírodního a umělého kamene, teraca, keramiky a pod. s uzavřenými póry povrchu, s povrchovou úpravou líce jemně broušenou (podlesk), nebo leštěnou a je vhodný zejména pro interiéry. Při dodržení podmínek aplikace, jako čistoty a teploty je možné použití i v exteriéru.

Aplikace:

Ošetřované plochy musí být suché a čisté. Nečistota a příliš chladný povrch ošetřovaných ploch negativně ovlivňuje vaznost ochranného filmu s povrchem. Teplota povrchu a prostředí nesmí být nižší než 150Co. I při této teplotě se doporučuje "Ošetřovač" zahřívat v nádobě s teplou vodou. Jiný způsob zahřívání se zakazuje! AKEMI Ošetřovač kamene je nutno nanášet rovnoměrně čistou látkou, která nepouští vlákna. Po krátkém zaschnutí je nutné přeleštění. Nanášení v silných vrstvách se nedoporučuje!

Užitné vlastnosti:

Výrobek je velmi vydatný. Okamžitě po ošetření a přeleštění dojde k prohloubení barevného odstínu a struktury kamene. Nevzhledně vyhlížející plochy jsou po jednom ošetření jako nové. Při dodržení podmínek aplikace působí nanesený ošetřovač na plochách ke snížení kluznosti. Tento efekt je dále podmíněn plným šlápnutím. Z tohoto důvodu nemůže řešit protiskluzné bezpečnostní požadavky kladené na schodišťové stupně, kde styčná plocha šlápnutí je jen minimální.

Výrobek, jak uvádí sám název, je ošetřovacím prostředkem a proto jeho účinky nejsou trvalé. Produkt nemění vlastnosti stavebních hmot ani jejich povrchové úpravy, vytváří na nich pouze film . Životnost tohoto filmu je ovlivněna intenzitou a podmínkami provozu (čistotou-soustavy rohožek před vstupem a pod.). Životnost může snižovat i nevhodná údržba užíváním čistících prostředků odstraňujících vosky (např. saponáty). Pro čištění dodává firma AKEMI Ošetřovací čistič. Protiskluzný efekt je aktivní pouze v suchém prostředí.

Produkt je registrován u nejvyššího spolkového úřadu pro životní prostředí pod číslem 1257 0017

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E MI Chem.- techn. Spezial Fabrik. Lechstr.28, D-8500 Nürnberg

x

V tekutém stavu škodí zdraví

Obsahuje naftu. Škodlivost zdraví: při intenzivním vdechování výparů, může poškodit plíce. Při práci nekuřte a zajistěte účinné větrání. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranu rukou. Chraňte před dětmi. Při požití i malého množství vyvolejte zvracení a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Do tříděného odpadu odkládejte jen zcela prázdné obaly.

 

LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370