Odstraňovač zeleně

AKEMI
TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU ODSTRAŇOVAČ ZELENĚ
(v originále ANTI-GRÜN)
Objednací číslo: pro balení 1l, 5l 10832, 10833

Charakteristika:

AKEMI (ANTI-GRÜN) odstraňovač zeleně, je rychle účinkující lehce alkalický čistič k odstraňování řas a mechu. Je na bázi aktivních sloučenin chloru a neobsahuje rozpouštědla.

Použití:

Odstraňovač zeleně slouží k rychlému a řádnému odstraňování přírodních povlaků z fasád, střech , zdí a stěn z přírodního a umělého kamene. Čistí také nasáklá organická barviva, skvrny po tlejících listech stromů, dřeva apod. Před aplikací se doporučuje účinnost

na jednotlivých znečištěních vyzkoušet.

Aplikace:

1. Hrubé nečistoty řádně mechanicky odstranit.

2. Nanést produkt v neředěném stavu na suchý kámen v dostatečném množství, štětcem nebo houbou. Na svislých plochách nanášet od shora dolů tak, aby produkt stékal.

Po nanesení se doporučuje mechanické čištění kartáčem.

3. Cca po 10-20 min. účinkování řádně omýt vodou za pomoci kartáče.

4. Pokud je nutné postup opakovat, je třeba nechat kámen uschnout.

Doporučení:

Po odstranění zeleně se doporučuje řádně očištěný kámen, a naimpregnovat AKEMI impregnací kamene, za účelem snížení možnosti tvorby nových zelených povlaků.

Zvláštní upozornění:

Přípravek nesmí přijít do styku s rostlinami, v případě zasažení okamžitě opláchnout vodou. Nesmí přijít do styku s kovy , dřevem, šaty atd., neboť může nastat vybělení barvy. Použitý produkt nesmí být dáván zpět do balení. V dobře uzavřených obalech a v chladném prostředí je doba skladování 2 roky.

PRODUKT JE REGISTROVÁN U NEJVYŠŠÍHO SPOLKOVÉHO ÚŘADU SRN

PRO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRN POD ČÍSLEM 1257 0015.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

AKEMI Chem.- techn.Spezial Fabrik GmbH Lechstr.28,D-8500 Nürnberg


Při kontaktu s kyselinami vytváří jedovatý plyn. Při práci používejte ochranné prostředky pokožky a očí.

Při zasažení produktem ihned vydatně opláchnout vodou. Nesmí přijít do rukou dětem. Skladovat

v uzavřených a větratelných prostorách na suchém a chladném místě, pouze v dobře uzavřených

originál obalech s vinětou. Do tříděného odpadu odkládejte pouze obaly beze zbytků produktu.


LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370