Odstraňovač vosku

AKEMI
TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU ODSTRAŇOVAČ VOSKU
(v originale Wachsentferner)
Objednacíčíslo pro balení 250 ml, 1l, 5l 10818, 10816, 10817

Charakteristika:

AKEMI odstraňovač vosku je čistící prostředek na bázi vysoce účinných odstraňovačů. Výrobek je biologicky odbouratelný. Neobsahuje ochlórované uhlovodíky.

Použití:

Odstraňovač vosku intenzivně odstraňuje, vysušuje a čistí nečistoty způsobené voskem, olejem, asfaltem, výrobky z ropy a skvrny od barev a to na přírodních a umělých kamenech, hlazeném betonu a teracu.

D ů l e ž i t é:

Odstraňovač vosku se nesmí použít na umělé hmoty jako např. akrylátové sklo, ABS nebo na podlahové krytiny jako linoleum, guma a na lakované plochy. V případě, že čištěná plocha kamene sousedí s plochami, na které se nesmí odstraňovač vosku použít, je nutné provést taková opatření, aby nedošlo, ke kontaktu odstraňovače
U nasákavých materiálů se může změnit v místě čištění barva, tato změna se však běžně za 1 až 2 dny srovná na původní úroveň.

Aplikace:

Odstraňovač vosku se nanese ve stejnoměrné vrstvě nejlépe štětcem (štětkou) na předem dobře umyté a dokonale vysušené místo. Nechá se působit asi 10-20 min.

Je-li znečištění větší pomáháme procesu v průběhu působení mechanicky (např. kartáčem). Nakonec zbytky odstraňovače setřeme hadrem a plochu pečlivě umyjeme čistou vodou. Jestliže skvrna zcela nezmizela opakujeme celý postup znovu.

PRODUKT JE REGISTROVÁN U NEJVYŠŠÍHO SPOLKOVÉHU ÚŘADU SRN

PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POD ČÍSLEM 1257 0016

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití,zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E M I Chem.- techn.Spezial Fabrik GmbH Lechstr.28,mD-8500 Nürnberg 61


Dráždí oči a pokožku. Doporučuje se používat pomůcky na ochranu očí a rukou. Skladujte mimo dosah dětí, v dobře uzavřených originál obalech, na suchém a chladném místě. Podráždění pokožky při kontaktu možné. Při zasažení očí, dobře vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou ihned opláchněte vodou a umyjte mýdlem. Do tříděného odpadu ukládejte pouze plechovky neobsahující zbytky produktu.

 


LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370