Odstraňovač rzi

AKEMI
TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU ODSTRAŇOVAČ RZI
( v originále Rostentferner )
Objednací číslo: pro balení 1 l, 5 l 10814, 10815

! U LEŠTĚNÝCH MRAMORŮ ODSTRAŇUJE LESK!

Charakteristika:
Odstraňovač rzi je čistící prostředek na bázi anorganických kyselin s neionogenními tensidy a inhibitory koroze. Produkt neobsahuje kyselinu solnou. Obsažené tensidy jsou biologicky odbouratelné.

Použití:
Odstraňovač rzi je určen k odstraňování rezavých skvrn na přírodních a umělých kamenech, které jsou odolné proti kyselinám. Při použití tohoto přípravku na kameny obsahující rezavé kovové uzavřeniny jsou tyto samostatně přeměněny a stabilizovány, takže se opět dosáhne přirozeného charakteru horniny. Produkt narušuje horniny s vápenným pojivem a nelze je proto použít na leštěné mramory. Poškozuje také plochy opatřené eloxalem nebo emaily. V případě že takové plochy jsou v blízkosti čištění nebo jsou o jejich složení pochybnosti se doporučuje provést zkoušku na malém, nenápadném místě.

Aplikace:

Při použití produktu na odstraňování rezavých skvrn se produkt použije neředěný. Nanáší se na suchý kámen a nechá se působit podle nasáknutí rzi, také až 24 hodin. Během doby působení čištěné plochy nesmí uschnout. Doporučuje se přikládat hadry nasáklé vodou, popř. překrýt ještě folií PVC. Při odrezování je nutné prostředkem ošetřit vždy celou plochu desky. Po skončení je nutné ošetřované místo omýt řádně vodou. Při použití na stabilizaci kovových uzavřenin v přírodním kameni je možné prostředek mírně ředit vodou (nutno zkoušet). Jelikož při tomto procesu může dojít k mírným barevným změnám kamene, doporučuje se ošetřit veškeré plochy kamene . Na závěr je nutné řádné opláchnutí vodou.

Produkt je registrován u nejvyššího spolkového úřadu pro životní prostředí pod číslem: 1257 0012

Upozornění
Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E M I Chem.- techn. Spezial Fabrik Lechstr. 28, D-8500 Nürnberg 61

Obsahuje kyselinu fosforečnou. Skladovat v uzavřených prostorách, mimo dosah dětí, na suchém a chladném místě pouze v uzavřených originál obalech s vinětou. Při zasažení produktem ihned vydatně opláchnout vodou a konzultovat s lékařem. Při nevolnosti ihned vyhledat lékaře. Při práci používat prostředky k ochraně očí a pokožky. Do tříděného odpadu odkládejte pouze obaly neobsahující zbytky produktu.


LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370