Odstraňovač Graffiti

AKEMI
TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU ODSTRAŇOVAČ GRAFFITi
(v originále GRAFFITI-ENTFERNER)
Objednací číslo pro balení 1000 ml, 5000 ml 10880, 10881

v kartonu 6 ks

Charakteristika:

AKEMI Odstraňovač grafitti je bezkyselinové, bezlouhové a bezfosfátové rozpouštědlo

k odstraňování sprejových barev (graffiti) a podobných znečištění z nechráněných podkladů a podkladů citlivých na účinky rozpouštědel. Tento produkt se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- velmi dobrý rozpouštěcí a změkčovací účinek pro odstraňování většiny laků, lakových sprejů, s výjimkou dvousložkových,

- velmi snadné použití na kolmých plochách díky své želatinové konzistenci,

- nedochází k tvorbě skvrn a rozptýlení rozpuštěné barvy do kamene,

- umožňuje snadné odstranění tlakovou horkou vodou nebo parou.

Použití:

AKEMI Odstraňovač grafitti slouží jako čistič k odstraňování grafitti a podobných aerosolových sprejů z fasád , staveb pomníků apod. Je vhodný pro minerální podklady jako je přírodní a umělý kámen, beton, cihla, kabřinec, vápenopísková cihla, omítka a pod.

Aplikace:

1. Podklad musí být dokonale suchý.

2. Optimální teplota zpracování je 10 - 30oC, při aplikaci je žádoucí vyhnout se přímému slunečnímu záření,

3. Produkt je nutno nanášet rovnoměrně špachtlí, nebo štětcem,

4. Po účinné době 10-15 minut je možno změkčené barvy omýt paprskem horké vody při teplotě 120-140oC a tlaku vody 20 barů. Odtékající voda s nečistotami musí být odstraněna podle platných hygienických předpisů.

5. U intenzivních a odolných znečištění je nutno tento čistící postup opakovat . Odstraňovač grafitů se roztírá intenzivně kartáčem a po účinné době se smyje.

6. Po očištění se doporučuje plochu ošetřit preventivně vrstvou AKEMI-Antigrafiti. Rozhodnutí o ošetření a způsob aplikace se musí nutně podřídit podmínkám stanoveným v návodu k tomuto produktu.

Zvláštní upozornění:

Produkt naleptává lakované plochy a není vhodný pro aplikaci na dřevo (bobtnání) nebo pro umělé hmoty , které nejsou odolné proti účinkům rozpouštědla. V případě pochybností se doporučuje provést pokus na malém nenápadném místě. Čištění paprskem horké vody se musí provádět se spodu nahoru , protože voda, která stéká dolů tento čistič smývá a zmenšuje jeho účinek. Na hrubých pórovitých plochách (např. pískovec) mohou i při intenzivním čištění zůstat stopy barvy.


následuje str. 2


ODSTRAŇOVAČ GRAFFITTI

strana 2

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E M I Chem.- techn.Spezial Fabrik GmbH Lechstr.28,mD-8500 Nürnberg 61

xi

x

dráždivé

Nesmí přijít do kanalizace

Dráždí oči a pokožku. Skladujte mimo dosah dětí, v dobře uzavřených obalech, na suchém a chladném místě. Podráždění pokožky při kontaktu možné. Při zasažení očí, dobře vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou ihned opláchněte vodou a umyjte mýdlem. Do tříděného odpadu ukládejte pouze plechovky neobsahující zbytky produktu.LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370