Odstraňovač cementu

AKEMI
NEPOUŽÍVAT NA LEŠTĚNÉ MRAMORY-ODSTRAŇUJE LESK! AKEMI
TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU ODSTRAŇOVAČ CEMENTOVÝCH NÁNOSŮ
(v originále ZEMENTSCHLEIERENTFERNER)
Objedací číslo: pro balení ( 1l, 5l ) 10810, 10811

Charakteristika:
Odstraňovač cementových nánosů je čistící prostředek na bázi anorganických kyselin s neionogenními tensidy a pomocnými látkami. Obsažené tensidy jsou biologicky odbouratelné.

Použití:
Produkt odstraňuje zbytky vápna a malty, cementové nánosy, výkvěty na horninách se silikátovým pojivem, na dekorativním a omyvatelném betonu, dlaždicích odolných proti kyselinám, slínku a cihlách. Tento přípravek nesmí být použit na desky, dlaždice a přírodní kámen, které nejsou odolné proti kyselinám, zvláště mají-li leštěný povrch. Silně naleptává neušlechtilé kovy, jako např. železo, zinek, hliník apod. Dále se nesmí použít na povrchy upravené eloxalem a emaily. V případě pochybností se doporučuje provést zkoušku na malém nenápadném místě.

Aplikace:

Odstraňovač cementových nánosů se pro čištění ředí vodou podle stupně znečištění v poměru 1:1 - 1:20. Plochy určené k ošetření je třeba dobře provlhčit. Prostředek se na provlhčené plochy nanáší a nechá působit 5 - 20 minut. Jeli znečištění příliš silné doporučuje se, při působení čističe, mechanické čištění rýžovým kartáčem, popř.- ale to jen na hrubých a odolných materiálech (např. žulové pemrlované schody)-použít i drátěný kartáč, případně postup zopakovat. Na závěr je nutné čištěné plochy řádně opláchnout vodou. Při ruční práci je vhodné před oplachováním stáhnout zbytky prostředků gumovou stěrkou. Výhodné je použití vysavače vody, nebo strojní mytí čistou vodou strojem, který je vybaven odsáváním vody.

Výstražné upozornění:

Odstraňovač cementových nánosů nesmí být ředěn horkou vodou.

PRODUKT JE REGISTROVÁN U NEJVYŠŠÍHO SPOLKOVÉHO ÚŘADU SRN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POD ČÍSLEM 1257 0012

Upozornění:

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

AKEMI Chem.- techn. Spezial Fabrik GmbH Lechstr.28, D-8500 Nürnberg 61

Obsahuje kyselinu solnou a fosforečnou. Dráždí dýchací ústrojí. Při zasažení produktem ihned řádně opláchnout vodou a konzultovat s lékařem. Při nevolnosti ihned přivolat lékaře. Při práci zajistit ochranu pokožky a očí. Skladovat mimo dosah dětí, na suchém a chladném místě v dobře uzavřených originál obalech s vinětou. Skladovatelnost 3 roky. Do tříděného odpadu odkládejte pouze obaly neobsahující zbytky produktu.


LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 257 721 657
Tel: 732 745 370