Odstraňovač mastných skvrn

AKEMI
TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU ODSTRAŇOVAČ MASTNÝCH SKVRN
(V originále Öl - und Fettentfernerpaste)
Objednací číslo: pro balení 350 g v tubě 10896
počet ks v kartonu 12

Charakteristika:

Odstraňovač mastných skvrn je nestékavá pasta bílé barvy dodávaná v tubě.

Použití:

Pasta odstraňuje mastné skvrny z přírodních a umělých kamenů. Je možné ji použít na odstranění tzv. okrajových efektů, způsobených použitím nevhodných silikonových tmelů ke spárování prvků z kamene.

Aplikace:

Kámen určený k čištění musí být dostatečně suchý. Teplota by měla být 5 až 250 C. Pasta se nanáší ve vrstvě silné 1 až 2 mm a nechá se působit až do úplného vyschnutí cca 30 - 60 min. Potom se z povrchu kamene setře, nebo smete. U kamenů s póry, nebo drsnou strukturou povrchu je možné vymýt stopy AKEMI čističem kamene (Steinreiniger).

Při čištění skvrn způsobených nevhodnými silikonovými tmely se doporučuje provést nejprve zkoušku účinnosti. Postup je stejný jako při čištění mastných skvrn s tím, že silikonový tmel, který skvrny způsobil musí být před čištěním důkladně odstraněn (beze zbytků).

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

AKEMI Chem.- techn.Spezial Fabrik GmbH Lechstr.28, D-8500 Nürnberg 61

Snadno zápalné Nesmí přijít do rukou dětem. Zabraňte kontaktu s očima. Skladujte v suchém a chladném prostředí pouze v dobře uzavřených originál obalech s vinětou. Do tříděného odpadu odkládejte obaly, které jsou zcela beze zbytků produktu.AKEMI Chem.- techn. Spezial Fabrik, Lechstr. 28 D-8500 Nürnberg 61x


LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370