Marmorkitt 1000 Transparent Wasserhell

AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU MARMORKITT 1000 TRANSPARENT WASSERHELL
(v originále název stejný)
Objednací číslo: pro balení 900 ml 10720

Charakteristika:

Tekutý, dvousložkový tmel a lepidlo na bázi polyesterové pryskyřice, čirý (vodoprůhledný), stabilní proti UV záření. Nevykazuje žádné změny ani dlouho po vytvrzení.

Oblast použití:

Výrobek je zcela bez zabarvení a je proto zvláště vhodný k lepení a opravám světlých a bílých hornin jako krystalických vápenců, onyxů. ale i žul a syenitů. Produkt se dá velice dobře barvit originál tónovacími pastami AKEMI. Tónovat se musí jen velice málo, aby pryskyřice zůstala ještě průhledná. Tím se zachová dojem přírodního charakteru horniny. Při správném pigmentování lze docílit, že spára dvou lepených prvků není viditelná. Produkt je možné mísit pouze s výrobkem MARMORKITT 1000 WASSERHELL L SPEZIAL. Tyto dva typy jako jediné z polyesterových mají tužidlo kapalinové, které nelze zaměnit, nebo nahradit tužidlovou pastou používanou u ostatních tmelů a lepidel.

Návod k použití:

Plochy určené k lepení musí být dokonale suché, zbavené prachu a odmaštěné. Pro vytvrzení cca 100g tmelu je nutno použít 1 až maximálně 1,5 g tužidla. Při tomto poměru mísení a teplotě okolo 2OCo je čas na zpracování tmelu (do začátku želatinace) 12-20 minut. Další opracování (broušení a leštění) je možné po 12 hodinách. Čas na zpracování je závislý na následujících parametrech:

1.V n ě j š í t e p l o t a - při nízkých teplotách je nutno počítat s delší dobou vytvrzování.

2.M n o ž s t v í t u ž i d l a -větší množství tužidla zkracuje dobu zpracování. Ideální množství tužidla je 1-3%, nejvýše 4%.

3.T l o u š ť k a n a n e s e n é v r s t v y t m e l u- čím je nanesená vrstva tenčí, tím je pomalejší vytvrzení.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití,zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E M I Chem.- techn.Spezial Fabrik Lechstr. 28, D-8500 Nürnberg 61

x

Nevytvrzený škodí zdraví Nesmí přijít do kanalizace

Obsahuje styrol. Zdraví nebezpečné při intenzivním vdechování výparů, dráždí oči. Při práci chraňte dýchací cesty a pokožku. Nenechávejte zbytečně otevřené obaly a v uzavřených prostorách zajistěte účinné větrání. Skladujte mimo dosah dětí na suchém, chladném a větratelném místě. Do tříděného odpadu ukládejte pouze obaly neobsahující nevytvrzené zbytky. Při správném postupu mísení podle návodu výrobce je produkt po vytvrzení nezávadný.

LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370