Marmorkitt 1000 Transparent

AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU MARMORKITT 1000 TRANSPARENT
(v originále název stejný)

Objednací číslo: pro balení 150 ml, 900 ml, 400 ml 10709, 10701, 10703

Charakteristika:

Tekutý, dvousložkový , transparentní tmel a lepidlo na bázi polyesterové pryskyřice medové barvy.

Oblast použití:

Tento výrobek je universální tmel a lepidlo a je vhodný pro přírodní umělý kámen. Díky své tekuté konzistenci proniká do jemných trhlin a pórů a obstarává lepší přídržnost a pevnost spojů. Lze je použít i k ochranným vrstvám kamenů, stejně jako pro velkoplošné lepení a laminování. Pro imitování kamenů je možné požít i plnivo z kamene. Tyto směsi jako i samotný tmel se velmi dobře barevně upravují originál tónovacími pastami AKEMI. Přimíšením křemičitého (dobře vysušeného) písku v poměru 1:3 až 1:4 je možné připravit pryskyřičnou maltu. Transparentní tmel je mísitelný se všemi ostatními tmely a lepidly MARMORKITT řady 1000 s výjimkou čirých (Wasserhell).

Návod k použití:

Plochy určené k lepení musí být suché, zbavené prachu a odmaštěné. Pro vytvrzení cca 100 g tmelu je nutno použít 2 až maximálně 3 g tužidlové pasty. Při tomto poměru mísení a teplotě okolo 20Co je čas na zpracování tmelu (do začátku želatinace) 4-9 minut. Další opracování (broušení a leštění) je možné po 1 hodině. Čas na zpracování je závislý na následujících parametrech:

1.V n ě j š í t e p l o t a - při nízkých teplotách je nutno počítat s delší dobou vytvrzování.

2.M n o ž s t v í t u ž i d l a - větší množství tužidla zkracuje dobu zpracování. Ideální množství tužidla je 1-3%, nejvýše 4%.

3.T l o u š ť k a n a n e s e n é v r s t v y t m e l u- čím je nanesená vrstva tenčí, tím je pomalejší vytvrzení.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

x

nevytvrzený

zdraví škodlivý Nesmí se dostat do kanalizace

Obsahuje styrol. Zdraví škodlivý při intenzivním vdechování. Dráždí oči. Při práci chraňte dýchací cesty a pokožku. Nenechávejte zbytečně otevřené obaly a v uzavřených prostorách dobře větrejte. Skladujte mimo dosah dětí na suchém, chladném a větratelném místě v dobře uzavřených obalech. Do tříděného odpadu ukládejte pouze obaly neobsahující nevytvrzené zbytky. Při správném postupu mísení podle návodu výrobce je produkt po vytvrzení fyziologicky nezávadný.

LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370