Marmorkitt 1000 Universal Struktur

AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU MARMORKITT 1000 UNIVERSAL Struktur
(v originále stejný název)
Objednací číslo: pro balení: 1000 ml ve struktuře: Jura 10131, 1000 ml Impala 10132, 1000 ml Travertin 10130

Charakteristika:

MARMORKITT 1000 Universal jsou středně viskózní dvousložkové tmely a lepidla na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic. Jsou vhodné pro přírodní a umělý kámen. Uvedené druhy jsou mírně thixotropní a jsou upraveny tak, že vytváří strukturu kamene.

Oblast použití:

Vhodná konzistence, mírná thixotropie a strukturové provedení, umožňuje velmi dobré použití těchto výrobků, jako stěrkové tmely. Jsou vhodné pro tmelení na vodorovných plochách. Není-li jiný tmel k dispozici pro tmelení na svislých plochách, lze MARMORKITT 1000 UNIVERSAL Struktur smíchat s thixotropním tmelem MARMORKITT 1000 L SPEZIAL v libovolném poměru. Obdobně jsou mísitelné se všemi tmely a lepidly MARMORKITT řady 1000 s výjimkou čirých (Wasserhell). Smícháním s jinými tmely se však mění i základní struktura originál tmelu. Uvedené základní barvy těchto výrobků je možné i dále upravovat originál tónovacími pastami AKEMI.

Návod k použití:

Plochy určené k lepení musí být dokonale suché, zbavené prachu a odmaštěné. Pro vytvrzení cca 100 g tmelu je nutno použít 2 až maximálně 3 g tužidlové pasty. Při tomto poměru mísení a teplotě okolo 20o C je čas na zpracování tmelu (do začátku želatinace) 4-7 minut. Další opracování (broušení a leštění) je možné po 1 hodině. Čas na zpracování je závislý na následujících parametrech:

1.V n ě j š í t e p l o t a - při nízkých teplotách je nutno počítat s delší dobou vytvrzování.

2.M n o ž s t v í t u ž i d l a - větší množství tužidla zkracuje dobu zpracování. Ideální množství tužidla je 1-3% nejvýše 4%.

3.T l o u š ť k a n a n e s e n é v r s t v y t m e l u - čím je nanesená vrstva tenčí, tím je pomalejší vytvrzení.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E M I Chem.- techn.Spezial Fabrik Lechstr. 28, D-8500 Nürnberg 61

x

Nevytvrzené škodí zdraví Nesmí přijít do kanalizace

Obsahuje styrol. Zdraví škodlivé při intenzivním vdechování výparů, dráždí oči. Při práci chraňte dýchací cesty a pokožku. Nenechávejte zbytečně otevřené obaly a v uzavřených prostorách zajistěte účinné větrání. Skladujte mimo dosah dětí na suchém chladném a větratelném místě. Do tříděného odpadu ukládejte pouze obaly neobsahující nevytvrzené zbytky. Při správném postupu mísení podle návodu výrobce, je produkt po vytvrzení fyziologicky nezávadný.

LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 257 721 657
Tel: 732 745 370