Marmorkitt 1000 Transparent L Spezial

AKEMI
TECNHICKÉ INFORMACE O VÝROBKU MARMORKITT 1000 TRANSPARENT L Spezial L Spezial
(v originále název stejný)

Objednací číslo: pro balení 900 ml, 4500 ml 10710, 10711

Charakteristika:

Vysoce thixotropní, roztíratelný, universální, dvousložkový tmel na bázi polyesterové pryskyřice barvy kalně medově žluté.

Oblast použití:

Tento výrobek vzhledem k želatinové konzistenci je zvláště vhodný pro tmelení a modelování na vodorovných, svislých i podhledových plochách. Lze použít i jako lepidlo ale jen na zcela čné spoje. Dokonalá roztíratelnost tmelu zaručuje snadné tmelení a modelování při opravách kamene.

Pro tyto uvedené vlastnosti je se sadou originál barevných past AKEMI univerzálním tmelem téměř pro všechny druhy kamenů s výjimkou bílých mramorů a velmi světlých žul. Tmel je možné míchat se všemi lepidly a tmely MARMORKITT řady 1000 s výjimkou čirých (Wasserhell). Tmel lze také plnit drtěmi z kamene. Doporučuje se, aby plnivo bylo bez prachových podílů a suché.

Návod k použití:

Plochy určené k tmelení musí být dokonale suché, zbavené prachu a odmaštěné. Pro vytvrzení cca 100g tmelu je nutno použít 2 až maximálně 3 g tužidlové pasty. Při tomto poměru mísení a teplotě okolo 200Co je čas na zpracování tmelu (do začátku želatinace) 5-7 minut. Další opracování (broušení a leštění) je možné cca po 1 hodině. Čas na zpracování je závislý na následujících parametrech:

1.V n ě j š í t e p l o t a - při nízkých teplotách je nutno počítat s delší dobou vytvrzování.

2.M n o ž s t v í t u ž i d l a - větší množství tužidla zkracuje zejména dobu na zpracování. Ideální množství tužidla je je 2 až 3% k množství připravovaného tmelu -nejvýše 4%.

3.T l o u š ť k a n a n e s e n é v r s t v y t m e l u - čím je nanesená vrstva tenčí, tím je pomalejší vytvrzení.

Upozornění:

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E M I Chem.- techn.Spezial Fabrik GmbH, Lechstr.28, Nürnberg

x

Nevytvrzený zdraví škodlivý - Nesmí se dostat do kanalizace

Obsahuje styrol. Zdraví škodlivý při intenzivním vdechování. Dráždí oči. Při práci chraňte dýchací cesty a pokožku. Nenechávejte zbytečně otevřené obaly a v uzavřených prostorách dobře větrejte. Skladujte mimo dosah dětí na suchém, chladném a větratelném místě v dobře uzavřených obalech. Do tříděného odpadu ukládejte pouze obaly neobsahující nevytvrzené zbytky. Při správném postupu mísení podle návodu výrobce je produkt po vytvrzení fyziologicky nezávadný.


LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370