Lepidlo na kámen MS 76

AKEMI
TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU LEPIDLO NA KÁMEN MS 76 (v orig.Stein-und Marmorkleber MS 76)
Objednací číslo: pro balení 1,5 kg, 15 kg, 10903, 10904

Charakteristika:

AKEMI lepidlo na kámen MS 76 je husté, plněné dvousložkové lepidlo na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice rozpuštěné ve styrolu. Produkt se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

? hustá krémovitá konzistence umožňuje použití na svislých plochách,

? rychle vytvrzuje (20-30 min.),

? dobře se opracovává (vrtání, broušení, frézování),

? je odolné proti povětrnostním vlivům,

? má velmi dobrou přilnavost k oceli, aluminiu, dřevu, kameni, dřevu a některým umělým hmotám jako např. tvrdé PVC a to i při vyšších teplotách (až 100Co),

? je odolné proti vodě, benzinu, minerálním olejům, zředěným louhům a kyselinám.

Oblast použití:

Lepidlo MS 76 se používá v kamenoprůmyslu zejména k lepení přírodního i umělého kamene nebo kamene s kovy dřevem nebo s některými umělými hmotami. Tento produkt je vhodný na mechanicky méně namáhané spoje. Použít lze pro vnitřní i vnější lepení. Vhodný je i pro prostředí s teplotami 60 až 70Co, při lepení nenamáhaných spojů až do cca 100Co. Výhodou lepidla je relativně krátká doba vytvrzení. Pevnost lepidla však nedosahuje vysokých hodnot AKEMI lepidel AKEPOX. Pro případy, kdy je požadována zaručená pevnost a potřebné rychlé zafixování polohy, se doporučuje kombinace lepidla MS 76 a AKEPOX. Nelze je mísit, ale je možné ve spojích nanášet oddělené plochy, nebo terče.

Zásady pro lepení:

? Podklad musí být dokonale suchý, odmaštěn, zbaven prachu a lehce zdrsněn. Při lepení oceli musí být provedeno odstranění nátěrů nebo rzi.

? Poměr přidání tužidla je 1-3 % (1-3 g na 100 g lepidla, přičemž 1 g tužidla odpovídá 4-5 cm vytlačené hmoty z tuby.

? Promísení obou složek musí být velmi důkladné. Po promísení je nutné směs zpracovat do 4-10 min (při teplotě 20Co).

? Po 20-30 min a stejné teplotě je možné lepidlo opracovávat. Cca po 1 hod. je možný transport.

? Teplo urychluje, chlad zpomaluje vytvrzení.

? Nářadí je možné očistit nitroředidlem.

Důležité doplňující informace:

? při lepení na kovové podklady se doporučuje lepit co nejdříve po jejich broušení, aby bylo dosaženo co nejvyšší pevnosti,

? k ochraně rukou je možné použít tekuté rukavice,

? množství tužidla nad 3 % značně snižuje kvalitu lepení,

? množství tužidla pod 1 % a teplota pod 5oC značně zpomalují dobu zpracování a vytvrzení,

? při správném mísení a zpracování je vytvrzené lepidlo fyziologicky nezávadné.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití,zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E M I Chem.- techn.Spezial Fabrik Lechstr. 28, D-8500 Nürnberg 61

x

Nevytvrzené škodí zdraví Nesmí přijít do kanalizace

Obsahuje styrol. Zdraví škodlivé při intenzivním vdechování výparů, dráždí oči. Při práci chraňte dýchací cesty a pokožku. Nenechávejte zbytečně otevřené obaly a v uzavřených prostorách zajistěte účinné větrání. Skladujte mimo dosah dětí na suchém, chladném a větratelném místě. Do tříděného odpadu ukládejte pouze obaly neobsahující nevytvrzené zbytky. Při správném postupu mísení podle návodu výrobce, je produkt po vytvrzení nezávadný.

 

LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370