Čistič kamene

AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU ČISTIČ KAMENE
(v originále STEINREINIGER)
Objednací číslo: pro balení 1 l, 5 l 10812, 10813

Charakteristika:
Čistič kamene je slabě alkalický čistící prostředek z neionogenních tensidů, pomocných látek, aromatických látek a rozpouštědel. Produkt neobsahuje fosfáty a louhy. Obsažené tensidy jsou biologicky odbouratelné.

Použití:
Čistič kamene je vhodný pro rychlé čištění zašlých nečistot, nečistot vznikajících při stavební činnosti, k odstranění vrstev vosků a leštidel, slabých cementových povlaků (závojů), sazí, gumových a asfaltových stop, zbytků nenasáklých umělých barviv a omítek. Dokáže čistit i olejová a tuková znečištění pokud nejsou příliš nasáklá. Jejich čištění však bývá časově více náročné. Produkt je možno použít na všechny druhy přírodních a umělých kamenů, ale i na jiné stavební hmoty jako keramické a cihlové dlaždicích, dekorativní beton a pod.

Čistič kamene se nesmí používat na čištění umělých hmot, které by mohly být poškozeny ředidly, nebo pro čištění gumy. Produkt nenarušuje lesk technologicky vyleštěných kamenů.

Aplikace:
Čistič kamene je koncentrát, který se ředí vodou v poměru 1 :1 až 1 : 50 podle stupně znečištění. Poměr ředění a intenzitu čistící schopnosti se doporučuje vyzkoušet na malém nenápadném místě. Čistič kamene se nanáší ručně nebo strojem. Podstatou nanášení je vytvoření napěněné vrstvy na čištěné ploše, která se nechá 10 až 20 minut působit.

Při větším znečištění je nezbytné v průběhu působení produktu mechanické čištění kartáčem (ručně nebo strojně). Při velmi silném znečistění je nutné použít prostředek v neředěném stavu, buď celoplošně, nebo v místech intenzivního znečištění. Důležitou fází čištění je řádné opláchnutí vodou. Při ruční práci je vhodné stáhnout napěněný produkt nejprve gumovou stěrkou a pak řádně oplachovat vodou. Výhodné je použít vysavače na vodu nebo čistících strojů s odsáváním vody.

RODUKT JE REGISTROVÁN U NEJVYŠŠÍHO SPOLKOVÉHO ÚŘADU SRN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POD ČÍSLEM 1257 0010

UPOZORNĚNÍ
Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

AKEMI Chem.- techn.Spezial Fab rik GmbH Lechstr.28,D-8500 Nürnberg 61


x

Dráždivé
Může dráždit oči a pokožku. Při zasažení produktem ihned řádně opláchnout vodou. v případě nutnosti konzultovat s lékařem. Při práci používat vhodné ochranné prostředky na ochranu pokožky. Nesmí přijít do rukou dětem. Skladovat na suchém a chladném místě, pouze v dobře uzavřených originál obalech s vinětou, na suchém a chladném místě. Do tříděného odpadu odkládejte pouze obaly neobsahující zbytky produktu.

LENKA HAVLÍKOVÁ AKEMI, FAX: 251 550 323
MOB: 732 745 370