Akepox 3000 Mini-Quick

AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU AKEPOX 3000 MINI-QUICK
Číslo výrobku pro balení v kartuších 50 ml 10561, 10638

Charakteristika:

Akepox 3000 je želatinový dvousložkový tmel na bázi epoxidové pryskyřice

bez obsahu rozpouštědla, s modifikovaným polyamidovým tužidlem. Tento výrobek

je dodáván v kartuších se směšovací jehlou a má tyto vlastnosti:

-rychlé vytvrzení,

-snadné dávkovaní dvou složek nasazením kartuše do zvlášť dodávané pistole

č. výr. 10639,

-snadné promísení složek při použití jehly a dávkovací pistole,

-velmi malé smrštění při vytvrzení a tím minimální napětí v nanesené vrstvě tmelu,

-odolnost proti vyšším teplotám- cca 60-70Co, bez mechan. namáhání cca

100-110Co,

-dobrá tvarová stálost,

-velmi dobrá stálost proti alkáliím,

-vhodnost použití na materiály, které nejsou odolné proti rozpouštědlům,

-tmel nekrystalizuje, proto nevznikají problémy se skladováním a zpracovatelností.

Oblast použití:

Při specifickém použití v kamenoprůmyslu je vhodné pro všechny druhy přírodních a umělých kamenů. Krom tmelení i na spojování kamenů mezi sebou nebo s jinými hmotami jako např. kovy, dřevem, silikátovými stavebními hmotami nebo i některými plasty mimo plyolefinů (PE, PP), silikonů, teflonu, měkkého PVC, měkkého polyuretanu a

butylkaučuku. S dávkovací pistolí a směšovací jehlou je velmi vhodný pro vyplňování malých otvorů. Proto jeho použití je v kamenoprůmyslu je vhodné např. k připevňování kovových písmen na pomníky apod.

Návod k použití:

1. Místa určená k nanášení tmelu musí být řádně vyčištěna od prachu a mastnoty a lehce zdrsněna,

2.Vložte kartuši do dávkovací pistole, odstraňte uzávěr a bez směšovací jehly vytlačujte tmel dokud obě složky nezačnou vycházet rovnoměrně. Potom:

- je možné nasadit směšovací jehlu,

- nebo bez jehly dávkovat potřebné množství tmelu k ručnímu řádnému promíchání,

3. Při teplotě 20Co je směs zpracovatelná cca 3 až 4 min. a po 30 až 60 min dosáhne tmel počáteční vytvtrzení. Namáhat lze tmel po 3 až 5 hodinách. Maximálních pevnostních hodnot dosáhne do 24 hodin.

4.Teplo urychluje, chlad zpomaluje vytvrzení,

5.Použitelnost je minimálně rok, při uložení v chladném prostředí.

Zvláštní pokyny:

-nepoužívat na vlhké materiály,

-gelující tmel dále nezpracovávat,

-nepoužívat při teplotách nižších než 10Co,

-vytvrzený tmel vlivem UV záření žloutne,

-po vytvrzení nelze umýt ředidly. Odstranit lze pouze mechanicky, plamenem, nebo teplotou nad 200Co,

-pro mísení směšovací jehlou používejte pouze originální jehly.

Upozornění:

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E M I Chem.- techn. Spezial Fabrik GmbH Lechstr 28, Nürnberg 61

x

DRÁŽDIVÉ!!!

v nevytvrz. stavu Nesmí přijít do kanalizace

Obsahuje bisfenol-A-diglidyleter. Dráždí oči a pokožku. Skladujte mimo dosah dětí, v dobře uzavřených obalech, na suchém a chladném místě. Podráždění pokožky při kontaktu možné. Při zasažení očí, dobře vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou ihned opláchněte vodou a umyjte mýdlem. Do tříděného odpadu ukládejte pouze plechovky neobsahující zbytky produktu. Při přesném dodržení poměru mísení a technologických podmínek je po úplném vytvrzení produkt fyziologicky nezávadný.


LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370