Akepox 2040

AKEMI
TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU AKEPOX 2040
(V originále název stejný)
Objednací číslo: pro bal.: 750 g, 3,75 kg, 22,5 kg 10611, 10606, 10622

Charakteristika :

AKEPOX 2040 je krémová dvousložková hmota na bázi epoxidové pryskyřice s modifikovaným polyaminovým tužidlem. Produkt je bez rozpouštědla.

Vlastnosti:

Produkt má malé smrštění při vytvrzení a tím minimální napětí v lepené vrstvě. Je odolný proti povětrnostním vlivům a poměrně dobře tepelně stabilní (při namáhaném lepeném spoji 60-70oC, při nenamáhaném 100-110oC). Vykazuje dobrou tvarovou stálost a malou tendenci k únavě materiálu. Odolává alkáliím a rozpouštědlům a má dobrou přilnavost i k mírně vlhkým přírodním i umělým kamenům. Nekrystalizuje a proto nevznikají problémy při skladování a zpracování. Je vhodný všude, kde je žádoucí pevné spojení lepených částí. Pevnost spojení při dodržení technologických zásad většinou převyšuje pevnost horniny. Při použití na staticky namáhané spoje je nutné postupovat podle příslušné technické dokumentace.

Oblast použití:

Výrobek se používá k lepení a tmelení přírodního a umělého kamene nebo jejich lepení s jinými hmotami (kov, dřevo stav. hmoty). Díky dostatečnému obsahu plniva je téměř nestékavý na svislých plochách. Hustá konzistence umožňuje lepení i relativně nerovných ploch. Je možné jej použít na lepení i jiných materiálů (např. tvrzené PVC, polyester, polystyrol, ABS, PC, papír, dřevo apod.). Materiály pokryté AKEPOXEM mají velmi dobrou odolnost proti korozi. Není vhodný pro lepení plyolefinů (PE, PP), silikonů, teflonů, měkčeného PVC a butylkaučuku. Pro tmelení je možné plnit např. drtí z kamene ale bez prachových podílů. Takto upravený je vhodný zejména na opravy namáhaných částí pemrlovaných kamenů.

Návod k použití :

1. Podklad k lepení nebo tmelení musí být odmaštěn a lehce zdrsněn, zejména u kovů, které je nutno ještě zbavit nátěrů a rzi.

2. Pryskyřice se míchá s tužidlem v poměru 2:1 až do homogenní barvy mísené hmoty.

3. Produkt je možné tónovat originál pastami AKEMI pro epoxid. lepidla max.5%.

4. Zpracovatelnost směsi při 20Co do 40-50 min.

5. Při lepení se doporučuje lehké přitlačení, při tmelení lehké dusání ("natřesení") nanesené směsi.

6. Při lepení se doporučuje, nanést směs na obě lepené plochy. Směs vyteklou při okrajích je

nutno ihned otřít a nakonec lehce očistit ředidlem (např. nitro).

7. Při 20Co je po 6-8 hodinách směs možno opracovávat, po 12-16 hodinách brousit a leštit.

8. Nářadí lze očistit nitroředidlem.

9. Chlad zpomaluje, teplo urychluje vytvrzení.

 

Zvláštní upozornění:

- produkt nelze použít při teplotách pod 10oC po dobu zpracování a vytvrzení,

-pozor, aby při nabírání nedošlo ke smíchání dvou komponentů ve zbytcích v obalech. K nabírání používejte používejte samostatné nářadí,

- k docílení optimálních mechanických vlastností je nutné dodržení přesného poměru míchání,

- houstnoucí a zgelovatělá směs, se nesmí dále zpracovávat,

- produkt má tendenci zejména při působení UV záření mírně žloutnout,

-lepidlo, které je již vytvrzené nelze odstranit ředidly. K odstranění je nutné použít mechanické nástroje nebo teploty vyšší než 200Co

- při důsledném dodržení zásad zpracování je produkt po vytvrzení fyziologicky nezávadný.

Upozornění:

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E M I Chem.- techn. Spezial Fabrik GmbH Lechstr 28, Nürnberg 61

Obsahuje bisfenol-A-diglidyleter. Dráždí oči a pokožku. Skladujte mimo dosah dětí, v dobře uzavřených obalech, na suchém a chladném místě. Podráždění pokožky při kontaktu možné. Při zasažení očí, dobře vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou ihned opláchněte vodou a umyjte mýdlem. Do tříděného odpadu ukládejte pouze plechovky neobsahující zbytky produktu. Při přesném dodržení poměru mísení a technologických podmínek je po úplném vytvrzení produkt fyziologicky nezávadný.


LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 257 721 657
Tel: 732 745 370