Akepox 2030

AKEMI
TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU AKEPOX 2030
(V originále název stejný)
Objednací číslo: pro bal.: 3 kg, 22,5 kg 10601, 10602, kartuše: 200 ml, 400 ml, 50 ml 10603, 10604,10563-5

Charakteristika :

AKEPOX 2030 je krémová dvousložková hmota na bázi epoxidové pryskyřice s modifikovaným polyaminovým tužidlem. Produkt je bez rozpouštědla.

Vlastnosti:

Produkt má malé smrštění při vytvrzení a tím minimální napětí v lepené vrstvě. Je odolný proti povětrnostním vlivům a poměrně dobře tepelně stabilní (při namáhaném lepeném spoji 60-70oC, při nenamáhaném 100-110oC). Vykazuje dobrou tvarovou stálost a malou tendenci k únavě materiálu. Odolává alkáliím a rozpouštědlům a má dobrou přilnavost i k mírně vlhkým přírodním i umělým kamenům. Nekrystalizuje a proto nevznikají problémy při skladování a zpracování. Je vhodný všude, kde je žádoucí pevné spojení lepených částí. Pevnost spojení při dodržení technologických zásad většinou převyšuje pevnost horniny. Při použití na staticky namáhané spoje je nutné postupovat podle příslušné technické dokumentace.

Oblast použití:

Výrobek se používá k lepení a tmelení přírodního a umělého kamene nebo jejich lepení s jinými hmotami (kov, dřevo stav. hmoty). Díky dostatečnému obsahu plniva je téměř nestékavý na svislých plochách. Hustá konzistence umožňuje lepení i relativně nerovných ploch. Je možné jej použít na lepení i jiných materiálů (např. tvrzené PVC, polyester, polystyrol, ABS, PC, papír, dřevo apod.). Materiály pokryté AKEPOXEM mají velmi dobrou odolnost proti korozi. Není vhodný pro lepení plyolefinů (PE, PP), silikonů, teflonů, měkčeného PVC a butylkaučuku. Pro tmelení je možné plnit např. drtí z kamene ale bez prachových podílů. Takto upravený je vhodný zejména na opravy namáhaných částí pemrlovaných žul, ale i pro jiné přírodní a umělé kameny a povrchové úpravy až leštěné.

Návod k použití :

A. Kartušovvý systém:

- bez směšovací jehly jako dávkovací zařízení nesmíchaných komponentů,

- se směšovací zařízeni směsi obou komponenetů.

1. Místa určená k nanášení tmelu musí být řádně vyčištěna od prachu a mastnoty a lehce zdrsněna,

2.Vložte kartuši do dávkovací pistole, odstraňte uzávěr a bez směšovací jehly vytlačujte tmel dokud obě složky nezačnou vycházet rovnoměrně. Potom:

- je možné nasadit směšovací jehlu,

- nebo bez jehly dávkovat potřebné množství tmelu k ručnímu řádnému promíchání,

3. Při teplotě 20oC je směs zpracovatelná cca do 20-30 min. při 20oC je po 3-5 hodinách schopný transportu lepených částí, po 8-10 hodinách je možné opracování. Maximálních pevnostních hodnot dosáhne do 7 dnů při 20o C.

4.Teplo urychluje, chlad zpomaluje vytvrzení,

5.Použitelnost je minimálně rok, při uložení v chladném prostředí.

B. Balení v plechových obalech:

1.Podklad k lepení nebo tmelení musí být odmaštěn a lehce zdrsněn zejména u kovů, které je nutno ještě zbavit rzi a nátěrů.

2.Pryskyřice se míchá s tužidlem v poměru 2:1 až do homogenní barvy mísené hmoty.

3.Produkt je nutné tónovat pak pouze originál pastami AKEMI pro epoxid. lepidla max.5%.

4.Zpracovatelnost směsi při 20oC do 20-30 min.

5.Při lepení se doporučuje lehké přitlačení, při tmelení lehké dusání ("natřesení") nanesené

směsi,

6.Při lepení se doporučuje, nanést směs na obě lepené plochy. Směs vyteklá při okrajích je

nutné ihned otřít a nakonec lehce očistit ředidlem (např. nitro).

7.Při 20Co jsou po 3-5 hod. slepené díly schopné transportu, po 8-10 hodinách směs možno opracovávat, brousit a leštit.

8.Nářadí lze očistit nitroředidlem.

9.Chlad zpomaluje, teplo urychluje vytvrzení.

Zvláštní upozornění:

- produkt nelze použít při teplotách pod 10oC po dobu zpracování a vytvrzení,

- pozor, aby při nabírání nedošlo ke smíchání dvou komponentů ve zbytcích v obalech. K nabírání používejte samostatné nářadí,

- k docílení optimálních mechanických vlastností je nutné dodržení přesného poměru mísení,

- houstnoucí a zgelovatělá směs, se nesmí dále zpracovávat,

- produkt má tendenci zejména při působení UV záření mírně žloutnout,

- při důsledném dodržení zásad zpracování je produkt po vytvrzení fyziologicky nezávadný.

Upozornění:

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

A K E M I Chem.- techn. Spezial Fabrik GmbH Lechstr 28, Nürnberg 61

 

Obsahuje bisfenol-A-diglidyleter. Dráždí oči a pokožku. Skladujte mimo dosah dětí, v dobře uzavřených obalech, na suchém a chladném místě. Podráždění pokožky při kontaktu možné. Při zasažení očí, dobře vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou ihned opláchněte vodou a umyjte mýdlem. Do tříděného odpadu ukládejte pouze plechovky neobsahující zbytky produktu. Při přesném dodržení poměru mísení a technologických podmínek je po úplném vytvrzení produkt fyziologicky nezávadný.


LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370