Akepox 2020

AKEMI
TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU AKEPOX 2020 AKEPOX 2020
(v originále stejný název)
Výr. číslo: 750g, 3 kg, 22.5 kg 10611, 10606, 10622

Charakteristika:

AKEPOX 2020 je stěrková dvousložková hmota na bázi epoxidové pryskyřice s modifikovaným polyaminovým tužidlem. Produkt je bez rozpouštědla.

Vlastnosti:

Produkt má malé smrštění při vytvrzení a tím minimální napětí

v lepené vrstvě. Je odolný proti povětrnostním vlivům a poměrně

dobře tepelně stabilní (při namáhaném lepeném spoji 60-70Co, při nenamáhaném 100-110Co). Vykazuje dobrou tvarovou stálost a malou tendenci k únavě materiálu. Odolává alkáliím a rozpouštědlům

a má dobrou přilnavost i k mírně vlhkým přírodním i umělým

kamenům. Nekrystalizuje a proto nevznikají problémy při skladování

a zpracování. Je vhodý všude, kde je žádoucí pevné spojení lepených částí. Pevnost spojení při dodržení technologických zásad většinou převyšuje pevnost horniny.

Oblast použití:

Výrobek se používá k lepení a tmelení přírodního a umělého kamene nebo jejich lepení s jinými hmotami (kov, dřevo stav. hmoty). Obsahuje plnivo jen k vytvoření mírné thyxotropie a proto jeho použití je zejména na vodorovných plochách. Konzistence umožňuje lepení na rovných plochách, nebo jen s nepatrnými nerovnostmi. Je možné jej použít na lepení i jiných materiálů (např. tvrzené PVC, polyester, polystyrol, ABS, PC, papír, dřevo apo.). Materiály pokryté AKEPOXEM mají velmi dobrou odolnost proti korozi. Neni vhodný pro lepení plyolefinů (PE, PP), silikonů, teflonů, měkkého PVC a butylkaučuku. Pro tmelení je možné plnit např.drtí z kamene ale bez prachových podílů. Takto upravený je vhodný zejména na opravy namáhaných částí pemrlovaných kamenů na vodorovných plochách.

Návod k použití:

1.Podklad k lepení nebo tmelení musí být odmaštěn a lehce zdrsněn zejména u kovů,které nutno ještě zbavit rzi a nátěrů

2.Pryskyřice se míchá stužidlem v poměru 2:1 až do homogenní barvy mísené hmoty.

3.Produkt je možné tónovat originál pastami AKEMI pro epoxid. lepidla max.5%.

4.Zpracovatelnost směsi při 20oC do 40-50 min.

5.Při lepení se doporučuje lehké přitlačení, při tmelení lehké dusání ("natřesení") nanesené směsi. Následuje str. 2

6.Při lepení se doporučuje, nanést směs na obě lepené plochy. Směs vyteklá při okrajích je nutné ihned otřít a nakonec lehce očistit ředidlem (např. nitro).

7.Při 20oC je po 6-8 hodinách směs možno opracovávat,po 12-16

hodinách brousit a leštit.

8.Nářadí lze očistit nitroředidlem. .

9.Chlad zpomaluje, teplo urychluje vytvrzení

Zvláštní upozornění:

- Produkt nelze použít při teplotách pod 10oC po dobu zpracování a vytvrzení,

- k docílení optimálních mechanických vlastností je nutné přesné dodržení poměru mísení,

- pozor, aby při nabírání nedošlo ke smíchání dvou komponentů ve zbytcích v obalech. K nabírání používejte 2 špactle,

- houstnoucí a zgelovatělá směs, se nesmí dále zpracovávat,

- produkt má tendenci zejména při půsubení UV záření mírně žloutnout,

- při důsledném dodržení zásad zpracování je produkt po vytvrzení fyziologicky nezávadný.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití, které získala naše

firma. Protože však použití,zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370