Akepox 2010 Gel Mix

AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU AKEPOX 2010 GEL-MIX
(v originále název stejný)
Objednací číslo: pro balení 450 g, 2.25 kg, 15 kg 10616, 10623, 10624
v kartuších 1) 50 ml, 400 ml, 10628, 10615

Charakteristika:

AKEPOX 2010 je medově nažloutlé transparentní gelové dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice s modifikovaným polyaminovým tužidlem. Lepidlo je bez rozpouštědla.

Oblast použití:

Výrobek se používá v kamenoprůmyslu zejména k lepení přírodních kamenů (mramor,granit), stejně jako k slepování umělých kamenů nebo jiných stavebních hmot (teraco,beton) a oceli. Díky gelové roztíratelné konzistenci je vhodný pro použití na svislých plochách. Pro lepení postačuje velmi slabá vrstva lepidla. Mimoto je možné lepidlo použít i na tmelení, zejména při použití plniva zhotoveného z kamene, který budeme tmelit. Na tmelení lze použít zejména pro hrubozrnné typy žul.

( S lepidlem AKEPOX 2010 lze krom uvedeného lepit i jiné materiály jako např. umělé hmoty (tvrdé PVC, polyester, polystylor, ABS, PC), papír, dřevo, sklo apod. korozi. Nehodí se pro lepení polyolefinů (PE, PP), silikonů, teflonů, měkčeného PVC a butylkaučuku.)

Návod k použití:

1.Podklad pro lepení musí být odmaštěn, zbaven prachu a lehce zdrsněn. Při lepení kovů musí být tyto zbaveny nátěrů, vrstev povrchových úprav a rzi.

2.Základní pryskyřice se míchá s tužidlem v poměru 2:1 až do dosažení homogenní barvy mísené hmoty.

Poznámka 1)-Toto lepidlo dodávané v kartuších s doplňkovým názvem MINIQUICK se aplikuje dávkovací pistolí. Kartuše se zasune do pistole. Před nasazením směšovací jehly je nutné odstranit uzávěr včetně gumové zátky, pistolí vytlačit lepidlo až jsou obě složky vytlačovány stejnoměrně. Takto vytlačené lepidlo se otře a nasadí se směšovací jehla. S jehlou se lepidlo současně dávkuje a mísí. Bez směšovací jehly je možné zařízení používat jen jako dávkovací a složky míchat ručně.

3. AKEPOX 2010 se velmi dobře tónuje originál AKEMI tónovacími pastami (červená, hnědá, červenohnědá, bílá, černá, okrová, modrá a zelená). Přidávat lze maximálně 5% tónovací pasty.

4. Připravená směs je zpracovatelná při teplotě 20oC cca do 25-35 min.

5. Pro lepší přilnutí je třeba obě slepované části lehce přitlačit. Lepidlo nanášet na obě lepené části.

6. Lepidlo vytékající z mezer je možné z větší části otřít a teprve potom zbytky odstranit ředidlem (např. nitro).

7. Při tmelení je vhodné použít teflonové nebo silonové stěrky.

8.Po 6-8 hodinách (při 20Co) jsou obě slepované části nebo tmelená místa natolik zpevněny, že mohou být dále opracovány. Po 12-16 hodinách při téže teplotě je vytvrzené lepidlo možno brousit a leštit.

9. Nářadí lze čistit nitroředidlem.

10. Chlad zpomaluje, teplo urychluje vytvrzení.

Zvláštní upozornění :

-k docílení optimálních mechanických a chemických vlastností je nutné přesné dodržení poměru mísení. Nadbytečné množství pryskyřice nebo tužidla má změkčovací účinek.

- při práci s tímto produktem je vhodné použít ochranu rukou. Např. tekuté rukavice a pod.,

- tužidlo i pryskyřici pokud není v tubách je nutno odebírat z obalů samostatným náčiním, aby se zamezilo nežádoucímu vytvrzení zbytku,

- houstnoucí nebo zgelovatělá směs již nelze dále zpracovávat,

- tento produkt nelze použít při teplotách nižších než 10 Co,

- lepidlo má tendenci k mírnému žloutnutí i po vytvrzení. Zejména při působení slunečního záření,

-lepidlo, které je již vytvrzené nelze odstranit ředidly. K odstranění je nutné použít mechanické nástroje nebo teploty vyšší než 200oC,

- po správném zpracování a dodržení přesného poměru mísení je produkt v úplně vytvrzeném stavu, fyziologicky nezávadný.

Skladování :

Produkt je skladovatelný v chladném prostředí v dobře uzavřeném originálním balení se zárukou cca 1 rok.

 

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.

AKEMI Chem.- techn.Spezial Fabrik GmbH Lechstr.28, D-8500 Nürnberg 61


Obsahuje bisfenol-A-diglidyleter. Dráždí oči a pokožku. Skladujte mimo dosah dětí, v dobře uzavřených obalech, na suchém a chladném místě. Podráždění pokožky při kontaktu možné. Při zasažení očí, dobře vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou ihned opláchněte vodou a umyjte mýdlem. Do tříděného odpadu ukládejte pouze plechovky neobsahující zbytky produktu. Při přesném dodržení poměru mísení a technologických podmínek je po úplném vytvrzení produkt fyziologicky nezávadný.
LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 251 550 323
Tel: 732 745 370