Akepox 2000

AKEMI
TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU AKEPOX 2000
(v originále název stejný)
Objednací číslo: pro balení 600 g, 1.5 kg, 151kg 10617, 10618, 10619

Charakteristika:

AKEPOX 2000 je transparentní tekuté dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice s modifikovaným polyamidovým tužidlem. Lepidlo je bez rozpouštědla.

Oblast použití:

Výrobek se používá v kamenoprůmyslu zejména k lepení přírodních kamenů (mramor, granit), stejně jako k slepování umělých kamenů nebo jiných stavebních hmot (teraco,beton) a oceli.Díky nízké viskozitě postačuje velmi slabá vrstva lepidla. V kombinaci se sklotextilií lze použít pro výrobu samonosných kamenných nástupnic na bázi "sandwich".
(S lepidlem AKEPOX Transparent lze krom uvedeného lepit i jiné materiály jako např. umělé hmoty (tvrdé PVC,polyester, polystylor, ABS, PC), papír, dřevo, sklo apod. Dále našel tento výrobek užití ve strojírenském a karosářském průmyslu (vozidla, obyt,přívěsy, lodě), v elektroprůmyslu k odlévání nebo k oplášťování elektrotechnických součástí (vinutí cívek, otorů a transformátorů). Tímto produktem pokryté materiály mají velmi dobrou odolnost proti korozi. Nehodí se pro lepení polyolefinů (PE,PP), silikonů, teflonů, měkkého PVC a butylkaučuku.)

Návod k použití:

1.Podklad pro lepení musí být odmaštěn, zbaven prachu a lehce zdrsněn. Při lepení kovů musí být tyto zbaveny nátěrů, vrstev povrchových úprav a rzi.

2.Základní pryskyřice se míchá s tužidlem v poměru 2:1 až do dosažení homogenní barvy míšené hmoty.

3.AKEPOX 2000 se velmi dobře tónuje originál AKEMI tónovacími pastami (červená,hnědá, bílá, černá, okrová, zelená a modrá). Přidávat lze maximálně 5% tónovací pasty.

4.Připravená směs je zpracovatelná při teplotě 20 Co cca do 25-35 min.

5.Pro lepší přilnutí je třeba obě slepované části lehce přitlačit. Lepidlo nanášet na obě lepené části.

6.Lepidlo vytékající z mezer je možné z větší části otřít a teprve potom zbytky odstranit ředidlem (např.nitro).

7.Při laminování se sklotextílií je nutné dokonalé prosycení a odstranění vzduchových bublin. K tomu je vhodné použít teflonové stěrky.

8.Po 6-8 hodinách (při 20Co) jsou obě slepované části natolik zpevněny, že mohou být dále opracovány. Po 12-16 hodinách při téže teplotě je vytvrzené lepidlo možno brousit a leštit.

9.Nářadí lze čistit nitroředidlem.

10.Chlad zpomaluje, teplo urychluje vytvrzení.

Zvláštní upozornění :

- k docílení optimálních mechanických a chemických vlastností je nutné přesné dodržení poměru mísení. Nadbytečné množství pryskyřice nebo tužidla má změkčovací účinek.

- při práci s tímto produktem je vhodné použít ochranu rukou. Např. tekuté rukavice a pod.,

- tužidlo i pryskyřici je nutno odebírat z obalů zvlášť vyčleněnými špachtlemi, aby se zamezilo nežádoucímu vytvrzení zbytku,

- houstnoucí nebo zgelovatělá směs již nelze dále zpracovávat.

- tento produkt nelze použít při teplotách nižších než 10o C.

- lepidlo má tendenci k mírnému žloutnutí i po vytvrzení. Zejména při působení slunečního záření,

- lepidlo, které je již vytvrzené nelze odstranit ředidly. K odstranění je nutné použít mechanické nástroje nebo teploty vyšší než 200oC,

- po správném zpracování a dodržení přesného poměru mísení je produkt v úplně vytvrzeném stavu, fyziologicky nezávadný.

Skladování:

Produkt je skladovatelný v chladném prostředí v dobře uzavřeném originálním balení se zárukou cca 1 rok.

Vlastnosti:

Produkt má malé smrštění při vytvrzení a tím minimální napětí lepené vrstvy. Je odolný proti povětrnostním vlivům a poměrně dobře tepelně stabilní (při zatížení 60-70oC,bez zatížení cca 100-110oC). Vykazuje dobrou tvarovou stálost a malou tendenci k únavě materiálu. Odolává alkáliím a rozpouštědlům a má dobrou přilnavost i k mírně vlhkým horninám. Nekrystalizuje a proto nevznikají problémy při skladování a zpracování. Je vhodný všude, kde je požadavkem spojování nosných konstrukčních prvků. Použití pro tento účel vyžaduje statický průkaz konstrukčního řešení podle platných technických předpisů.

Upozornění

Výše citované údaje byly stanoveny na základě nejnovějších poznatků ve vývoji a zkušeností při použití , které získala naše firma. Protože však použití, zpracování a dodržování stanovených technologických zásad nemůže naše firma účinně kontrolovat, nemůže vzít výrobce záruku za tyto jednotlivé případy.


AKEMI Chem.- techn.Spezial Fabrik GmbH Lechstr.28, D-8500 Nürnberg 6
1


Obsahuje bisfenol-A-diglidyleter. Dráždí oči a pokožku. Skladujte mimo dosah dětí, v dobře uzavřených obalech, na suchém a chladném místě. Podráždění pokožky při kontaktu možné. Při zasažení očí, dobře vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s pokožkou ihned opláchněte vodou a umyjte mýdlem. Do tříděného odpadu ukládejte pouze plechovky neobsahující zbytky produktu. Při přesném dodržení poměru mísení a technologických podmínek je po úplném vytvrzení produkt fyziologicky nezávadný.LENKA HAVLÍKOVÁ, AKEMI Fax: 257 721 657
Tel: 732 745 370